Aktualnie posiadamy   lokal  gastronomiczny

  • 147,5 m2 plus ogródek ok.13 m2 w patio budynku - parter

Szczegółowych warunków dotyczących wynajmu udzieli administracja obiektu 58 55 55 125.

Zaprasamy do wspólpracy