Szanowni Państwo, w dniu 7 marca 2008 roku o godz. 17.00 w Krzywym Domku w Sopocie zaprezentowana zostanie niezwykła książka Pana Józefa Golca, w której zebrane zostały życiorysy największych osobowości Sopotu.

Autor urodził się w 1935 roku w Cieszynie, gdzie ukończył Liceum Pedagogiczne. Po odbyciu służby wojskowej w Marynarce Wojennej osiadł na Wybrzeżu, gdzie ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim. Był długoletnim wychowawcą młodzieży, autorem wielu publikacji zwartych, popularyzatorem i działaczem harcerstwa, turystyki, nauki gry w szachy, ruchu esperanckiego i sopockim radnym w latach 1990 – 2002. W latach 1965 – 1982 był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie, ucząc w niej plastyki. Po wprowadzeniu stanu wojennego, za działalność prosolidarnościową został zmuszony do rezygnacji z funkcji dyrektora szkoły. Promował wychowanie przez sztukę, a jego celem było stworzenie szkoły aktywnej i ciekawej. „Ósemkę” wprowadził w 1973 roku do międzynarodowego zespołu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. Pracował z młodzieżą ponad 50 lat, wychował 324 medalistów w międzynarodowych konkursach sztuki dziecka na całym świecie, a prace jego uczniów były wystawiane w 33 krajach. Jest współtwórcą cennych kolekcji malarstwa dzieci m.in. Mali kronikarze, Jan Paweł II, Malarstwo religijne dzieci. Ponad 200 prac plastycznych jego uczniów wykorzystano jako ilustracje w książkach ks. Jana Twardowskiego . Prowadził warsztaty plastyczne dla dzieci w Czechach, Niemczech, Rosji, Izraelu i przez dziesięć lat w Danii. Jest miłośnikiem, popularyzatorem i twórcą kilkaset ekslibrisów, setek rozrywek umysłowych. Sopocki album biograficzny jest książką o formacie A4, objętości ponad 500 stron. Zawiera 960 życiorysów ludzi związanych z Sopotem – pracą, zamieszkaniem lub różnoraką działalnością. Jest w niej 580 życiorysów osób nieżyjących i 380 żyjących oraz 855 podobizn. W książce są reprezentowane prawie wszystkie środowiska zawodowe i społeczne. Wiele osób znalazło się w książce, o których dawno zapomniano lub celowo nie pisano. Są w niej postacie sztandarowe dla środowiska sopockiego, a także osoby ciekawe lub mające różnorodny dorobek i osiągnięcia: naukowe, artystyczne, sportowe i społeczne. Znajduje się w niej także dużo osób związanych zamieszkaniem lub pracą z Gdańskiem i Gdynią. Książka do nabycia w księgarni m.in. w Krzywym Domku w Sopocie.