29 czerwca o godzinie 18.00 zapraszamy na wernisaż wystawy IPN pt. „Serca dla partii bijące”.

Ekspozycja zawiera zdjęcia i życiorysy najważniejszych przedstawicieli kadry kierowniczej UB/SB województwa gdańskiego w latach 1945-1990. Szczegółowe biogramy sporządzono na podstawie akt personalnych funkcjonariuszy UB/SB ze zbiorów archiwów IPN oraz przechowywanych w tych archiwach rozkazów personalnych i awansowych.