Powierzchnia do wynajmu : 1 lokal 60 m2, 3 lokale po 21,5 m2 oraz 1 lokal o pow. 37 m2. Istnieje możliwość indywidualnej aranżacji pomieszczeń. Ceny ustalane są indywidualnie w toku negocjacji w zależności od wielkości wynajmowanej powierzchni, okresu najmu oraz wkładu najemcy w aranżację i inne zmiany adaptacyjne w lokalu. Opłaty eksploatacyjne / 1m2 - 25 zł + VAT, Wynagrodzenie za Usługi Wartości Dodatkowej / 1m2 - 1 Euro + VAT. Zabezpieczenie płatności: kaucja lub gwarancja bankowa w wysokości 3-miesięcznego kosztu najmu (czynsz + opłaty eksploatacyjne + Wynagrodzenie brutto).

[tresc]